Výroba krmiv

SANDEZIA® Suchá dezinfekce

Sandezia® suchá dezinfekceje přípravek na desinfekci zařízení související s výrobou, přepravou a skladováním krmiv. Díky svým vlastnostem potlačuje bakterie, viry a plísně. Absorbuje také vlhkost obsaženou v těžko přístupných a uzavřených prostorách.

SANDEZIA je pro zvířata zcela nezávadná a to i v případě, že je zkonzumována – pro zvířata je naprosto bezpečná i při požití. Jedna tuna hotového krmiva může obsahovat až 10 kg přípravku SANDEZIA. Výjimku pak tvoří pouze krmivo pro nosnice.

Použití

– Pro dezinfekci sil a cisteren pro přepravu krmiv: 0,5- 1 kg přípravku SANDEZIA na auto.

– Pro dezinfekci stojících sil: 2 kg  přípravku SANDEZIA na 10 m³ kapacity sila.

– Pro zařízení na výrobu krmiv: smíchejte v poměru 1:5 přípravek SANDEZIA s obilím, pšeničnými otrubami nebo obilnou moučkou. Na 1 tunu směsi se doporučuje použít 200 kg přípravku. Získanou směs necháme projít celou výrobní linkou, počínaje mezilehlým košem až po mixér. Pro zvýšení účinnosti dezinfekce se doporučuje odstranit z dezinfikovaných povrchů nánosy surovin nebo pícnin. Po dezinfekci se vzniklá směs buď zlikviduje, nebo se přidáním zrní sníží obsah přípravku v hotovém krmivu.

Biocidní účinek je dosažen po 15 minutách. Dezinfikovaná zařízení by měla být použita po uplynutí 60 minut. Dezinfekce práškovým přípravkem by se měla provádět s vypnutou mechanickou ventilací, aby došlo k co největšímu přilnutí přípravku na svislé povrchy.